กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

Pic 2

กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

เราเป็นทั้ง "สมอง" และ "มือ" ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องอาคาร และสิ่งก่อสร้าง

 

เรามีทั้ง สถาปนิก วิศวกร และมัณฑณากร ที่มีความเชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนภาระกิจหลักของตำรวจทุกนาย

เราให้บริการทั้งการออกแบบรูปรายการ และยังสามารถให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง
เกี่ยวกับงานทรัพยากรอาคาร งานสถานที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลับไปหน้าหลักสำนักงานส่งกำลังบำรุง

แบบมาตรฐาน อาคารในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Arr Left
Pic 3
Pic 4
Pic 5
Arr Right

แนวทางการตรวจการจ้าง

Pic 6

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ
สามารถตรวจรับการจ้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด

เรา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
ได้รวบรวมเอกสาร แนวทางตรวจการจ้าง
เพื่อเป็นแนวทางการใช้ ตรวจการจ้าง และตรวจงานก่อสร้างเบื้องต้น สำหรับข้าราชการตำรวจที่ไม่มีพื้นฐาน ด้านงานก่อสร้าง จะได้มีแนวทางในการตรวจสอบงานก่อสร้างได้

 

แนวทางการตรวจการจ้าง (pdf)

ติดต่อเรา

Pic 7

กองโยธาธิการ (สำนักงาน ผบก. และฝ่ายอำนวยการ)

ชั้นที่ 5 ตึก 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง

52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-0034

โทรสาร : 0-2241-0033

 

กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

ชั้นที่ 2 ตึก 27

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

 

แผนที่ :กองโยธาธิการ (JPG)

พิกัด :13.782069, 100.528339