แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารโรงอาหารชั้นเดียว (ขนาดใหญ่) 9295/52

 
โรงอาหารแบบที่ 3
       
เลขแบบรูปรายการ - 9295/52
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หลังคากระเบื้องลอน
งบประมาณ - ~1,600,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 280 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 23.00 เมตร / ลึก 15.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 30.00 เมตร / ลึก 21.00 เมตร
รายละเอียด

แบบอาคารโรงอาหาร ชั้นเดียว ใช้สำหรับเป็นอาคารบริวารของที่ทำการหลัก ในกรณีที่อาคารที่ทำการหลักมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ต้องการมีพื้นที่รับประทานอาหาร

 

ตัวอย่างอาคาร
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้นชั้นล่าง
  ประกอบด้วย - ส่วนรับประทานอาหาร - ห้องน้ำ แยกชาย หญิง
    - ส่วนร้านค้า 6 ร้าน    
           
           
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ