แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารเอนกประสงค์/ประชุม ชั้นเดียว (ขนาดใหญ่) 9269/52

 
อาคารอเนกประสงค์แบบที่ 3
       
เลขแบบรูปรายการ - 9269/52
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หลังคากระเบื้องลอน
งบประมาณ - ~2,000,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 200 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 28.00 เมตร / ลึก 14.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 35.00 เมตร / ลึก 20.00 เมตร
รายละเอียด

แบบอาคารอเนกประสงค์/ประชุม ชั้นเดียว ใช้สำหรับเป็นอาคารบริวารของที่ทำการหลัก ในกรณีที่อาคารที่ทำการหลักมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ต้องการมีพื้นที่อเนกประสงค์ และประชุมกำลังพล

 

ตัวอย่างอาคาร
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น
  ประกอบด้วย - ส่วนประชุม - ห้องน้ำ แยกชาย หญิง
    - ครุภัณฑ์ห้องประชุม    
           
           
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ