แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารงานต่าง ๆ (ขนาดเล็ก) 9268/52

 
อาคารงานต่างๆ แบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - 9268/52
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หลังคากระเบื้องลอน
งบประมาณ - ~1,400,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 140 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 18.00 เมตร / ลึก 15.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 24.00 เมตร / ลึก 20.00 เมตร
รายละเอียด

แบบอาคารงานต่างๆ ชั้นเดียว ใช้สำหรับเป็นอาคารบริวารของที่ทำการหลัก ในกรณีที่อาคารที่ทำการหลักมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ต้องการมีพื้นที่ทำงานสำหรับงานต่างๆ เช่น งานสืบสวน งานจราจร ฯลฯ

 

ตัวอย่างอาคาร
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น
  ประกอบด้วย - พื้นที่ทำงาน - ห้องพักเวร
    - ห้องประชุมเตรียมการ - พื้นที่เตรียมอาหาร
    - ห้องน้ำแยกชายหญิง    
           
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ