แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

สนามยิงปืน ขนาด 10 ช่องยิง ตร.สสน.21/59

 
สนามยิงปืนแบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.สสน.21/59
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หลังคาเหล็กรีดลอน
งบประมาณ - 756,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 630 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 20.00 เมตร / ลึก 50.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 26.00 เมตร / ลึก 60.00 เมตร
รายละเอียด

แบบอาคารสนามยิงปืนแบบ 10 ช่องยิง แบบเดิมแบบรูปรายการที่ 8848/50

ตัวอย่างอาคาร
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้นชั้นล่าง
  ประกอบด้วย - ช่องยิงจำนวน 10 ช่องยิง - ห้องน้ำ แยกชาย หญิง
    - ห้องสำนักงาน    
           
           
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ