แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารเก็บของกลาง (ขนาดกลาง) 9299/52

 
อาคารเก็บของกลางแบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - 9299/52
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หลังคากระเบื้องลอน
งบประมาณ - ~1,050,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 165 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 18.00 เมตร / ลึก 14.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 25.00 เมตร / ลึก 20.00 เมตร
รายละเอียด

แบบอาคารเก็บของกลาง ชั้นเดียว ใช้สำหรับเป็นอาคารบริวารของที่ทำการหลัก ในกรณีที่อาคารที่ทำการหลักมีพื้นที่เก็บของกลาง หรือคลังไม่เพียงพอ

ตัวอย่างอาคาร
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น
  ประกอบด้วย - โถงเก็บของ - ห้องเก็บของแยก 3 ห้อง
    - ครุภัณฑ์ห้องประชุม    
           
           
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ