แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารคลังพลาธิการ ตร.สสน.04/59

 
อาคารเก็บของกลางแบบที่ 3
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.สสน.04/59
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กระเบื้องเหล็กรีดลอน
งบประมาณ - 23,000,000 บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์และ Factor F)
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 2,184 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 30.00 เมตร / ลึก 45.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 42.00 เมตร / ลึก 58.00 เมตร
รายละเอียด

อาคารคลังขนาดใหญ่ สำหรับหน่วยงานส่งกำลังบำรุงส่วนกลาง

ตัวอย่างอาคาร
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น
  ประกอบด้วย - ส่วนทำงาน - ส่วนเก็บของ
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ