แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารคลัง/เก็บของกลาง ตร.สสน.40/59

 
อาคารเก็บของกลางแบบที่ 5
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.สสน.40/59
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กระเบื้องเหล็กรีดลอน
งบประมาณ - 7,500,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 970 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 44.00 เมตร / ลึก 24.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 56.00 เมตร / ลึก 36.00 เมตร
รายละเอียด

อาคารคลัง/เก็บของกลาง ระดับ บก. พร้อมสำนักงานและห้องน้ำ ปรับปรุงมาจากแบบคลังเลขที่ 8516/48

ตัวอย่างอาคาร
 • คลัง ภ.จว.ระนอง คลัง สภ.บางปะอินทร์ คลัง สภ.บางปู
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น
  ประกอบด้วย - ส่วนทำงาน - ส่วนเก็บของ
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ