แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 1 - ตร.บช.01/59

 
อาคารกองบัญชาการแบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.บช.01/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แปดชั้น
งบประมาณ - 300,000,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 9,216 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 50.00 เมตร / ลึก 60.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 62.00 เมตร / ลึก 72.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานกองบัญชาการ ที่ ตร.บช.01/59 เป็นอาคารสำหรับที่ทำการระดับกองบัญชาการ เหมาะสำหรับพื้นที่ภายในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด เดิมออกแบบไว้สำหรับ กองบัญชาการสอบสวนกลาง ก่อสร้างบริเวณกองปราบฯ ถนนพหลโยธิน

ตัวอย่างอาคาร
 • อาคารกองปราบปราม พหลโยธิน (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น ชั้นที่ 1
  ประกอบด้วย - โถงทางเข้า    
           
           
           
           
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 2
  ประกอบด้วย - ห้องประชุมใหญ่ - ห้องประชุมย่อย
    - ห้องเตรียมอาหาร    
           
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 3
  ประกอบด้วย - ห้องทำงานระดับผู้บังคับบัญชา    
           
           
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 4-8
  ประกอบด้วย - ห้องทำงานฝ่ายต่างๆ    
           
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ