แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารกองบัญชาการแบบที่ 3 - ตร.บช.03/59

 
อาคารกองบัญชาการแบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.บช.03/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชั้น และมีห้องใต้ดิน
งบประมาณ - 375,000,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 13,520 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 50.00 เมตร / ลึก 60.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 62.00 เมตร / ลึก 72.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานกองบัญชาการ ที่ ตร.บช.03/59 แบบเดิม 8971/52 เป็นอาคารสำหรับที่ทำการระดับกองบัญชาการ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่

ตัวอย่างอาคาร
 • อาคารกองบัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง (ระหว่างการก่อสร้าง)
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น ชั้นที่ 1
  ประกอบด้วย - โถงทางเข้า    
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 2-8
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ