แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารกองบังคับการแบบที่ 3 - ตร.บก.03/59

 
อาคารกองบังคับการแบบที่ 3
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.บก.03/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ใต้ถุนโล่งสำหรับจอดรถ
งบประมาณ - 39,000,000 บาท (รวมครุภัณฑ์)
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 2,700 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 40.00 เมตร / ลึก 27.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 52.00 เมตร / ลึก 40.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานกองบัญชาการ ที่ ตร.บก.03/59 แบบเดิม 10340/58

ตัวอย่างอาคาร
 • ภ.จว.นครพนม
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ