แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

อาคารกองกำกับการแบบที่ 1 - ตร.กก.01/59

 
อาคารกองกำกับการแบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.กก.01/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามชั้น หลังคาเหล็กรีดลอนทรงโค้ง
งบประมาณ - 12,000,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 510 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 24.00 เมตร / ลึก 12.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 32.00 เมตร / ลึก 18.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานกองกำกับการ ที่ ตร.กก.01/59 แบบเดิม 8838/50 เป็นอาคารสำหรับเป็นที่ทำการระดับกองกำกับการทั่วๆ ไป

ตัวอย่างอาคาร
 • กองกำกับการ สวัสดิการ 4 ข้างสนามกีฬาบุญยะจินดา
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้นชั้น 1-2
           
           
  ผังพื้นชั้น 3-หลังคา
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ