แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2561

สถานีตำรวจขนาดใหญ่แบบที่ 1 - ตร.กก.01/59

 
สถานีตำรวจขนาดกลางแบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.กก.01/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่ชั้น หลังคากระเบื้องลอน
งบประมาณ - 38,000,000 บาท (รวมส่วนประกอบ)
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 2,045 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 39.00 เมตร / ลึก 26.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 54.00 เมตร / ลึก 38.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานสถานีตำรวจขนาดใหญ่ ที่ ตร.กก.01/59 ปรับปรุงมาจาก แบบรูปรายการเดิม ที่ 6748/44ก., 9262/52 โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ทางลาดพร้อมราวจับ ห้องน้ำ ฯลฯ

 

ตัวอย่างอาคาร
 • สน.บางเขน สน.ลุมพินี สน.พญาไท
 • สภ.เมืองหนองบัวลำภู
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น ชั้นที่ 1
  ประกอบด้วย - ศูนย์บริการประชาชน - พื้นที่พักคอย
    - ห้องทำงานร้อยเวร - ส่วนทำงานพนักงานสอบสวน
    - ห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการ - ห้องควบคุม (ชาย,หญิง,เดี่ยว)
    - ห้องเก็บของกลาง - ห้องคดีเด็กและเยาวชน
           
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 2
  ประกอบด้วย - ห้องทำงานพนักงานสอบสวน - ห้องเสมียนคดี
    - ห้องทำงานงานอำนวยการ - ห้องทำงานหัวหน้าสถานี
    - ห้องเก็บอาวุธ    
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 3
  ประกอบด้วย - ห้องทำงานฝ่าย ป. - ห้องทำงานฝ่าย จร.
    - ห้องทำงานฝ่าย สส. - ฝ่ายทะเบียน การเงิน
           
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 4
  ประกอบด้วย - ห้องประชุม -

  ห้องรับประทานอาหาร พร้อมครัว

    - พื้นที่ออกกำลังกาย    
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ

  รูปภาพตัวอย่างอาคารที่สร้างไปแล้ว
  ขอขอบคุณภาพจาก Facebook:Chanchai Rainchana, คุณนคร ไชยมงคล และ Google Street View