แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2561

สถานีตำรวจขนาดใหญ่แบบที่ 2 - ตร.กก.02/59

 
สถานีตำรวจขนาดกลางแบบที่ 2
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.กก.02/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่ชั้น ใต้ถุนโล่ง หลังคาดาดฟ้า และเหล็กรีดลอน
งบประมาณ - ~40,000,000 บาท
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 2,580 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 30.00 เมตร / ลึก 40.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 42.00 เมตร / ลึก 52.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานสถานีตำรวจขนาดใหญ่ ที่ ตร.กก.02/59 ปรับปรุงมาจาก แบบรูปรายการเดิม ที่ 9704/55, 9261/52

 

ตัวอย่างอาคาร
 • สน.พระโขนง
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
  ชั้นที่ 1 - ส่วนบริการประชาชน - ห้องสอบสวน
    - ห้องน้ำสาธารณะ   พื้นที่จอดรถ
           
  ชั้นที่ 2 - ห้องผู้กำกับ - ห้องประชุม
    - ห้องควบคุม    
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
  ชั้นที่ 3 - ห้องทำงานพนักงานสอบสวน - ห้องเสมียนคดี
    - ห้องทำงานงานอำนวยการ - ห้องรับประทานอาหาร
    - ฝ่ายสืบสวน    
  ชั้นที่ 4 - ฝ่าย ป. - ฝ่าย จราจร
    - ห้องประชุมใหญ่    
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ

  รูปภาพตัวอย่างอาคารที่สร้างไปแล้ว