แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2561

สถานีตำรวจขนาดกลางแบบที่ 1 - ตร.กก.03/59

 
สถานีตำรวจขนาดกลางแบบที่ 1
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.กก.03/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามชั้น หลังคากระเบื้องลอน
งบประมาณ - 20,710,000 บาท (รวมส่วนประกอบ)
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 1,133 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 29.50 เมตร / ลึก 23.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 42.00 เมตร / ลึก 35.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานสถานีตำรวจขนาดกลาง ที่ ตร.กก.03/59 ปรับปรุงมาจาก แบบรูปรายการเดิม ที่ 6840/44ก., 9263/52 โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ทางลาดพร้อมราวจับ ห้องน้ำ ฯลฯ

 

ตัวอย่างอาคาร
 • สน.ยานาวา กรุงเทพฯ
 • สภ.คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้น ชั้นที่ 1
  ประกอบด้วย - ศูนย์บริการประชาชน - พื้นที่พักคอย
    - ห้องทำงานร้อยเวร - ห้องทำงานฝ่ายต่างๆ
    - ห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการ - ห้องควบคุม (ชาย,หญิง,เดี่ยว)
    - ห้องเก็บของกลาง - ห้องคดีเด็กและเยาวชน
    -   -  
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 2
  ประกอบด้วย - ห้องทำงานพนักงานสอบสวน - ห้องเสมียนคดี
    - ห้องทำงานงานอำนวยการ - ห้องทำงานหัวหน้าสถานี
    - ห้องเก็บอาวุธ - พื้นที่ออกกำลังกาย
    - ห้องอาหาร    
           
  ผังพื้นชั้นที่ 3
  ประกอบด้วย - ห้องทำงานฝ่าย ป. - ห้องประชุม
    - ศูนย์ปฏิบัติการ    
           
           
           
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ

  รูปภาพตัวอย่างอาคารที่สร้างไปแล้ว
  เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana
  เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana
  เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana เครดิต Facebook:Chanchai Rainchana
  ขอขอบคุณภาพจาก Facebook:Chanchai Rainchana