แบบมาตรฐาน กองโยธาธิการ ประจำปี 2559

เรือนแถวชั้นประทวน - ตร.ที่พัก 11/59

 
       
เลขแบบรูปรายการ - ตร.ที่พัก.11/59 
ลักษณะอาคาร - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สองชั้น หลังคาเหล็กรีดลอน
งบประมาณ - 4,300,000 บาท (รวมส่วนประกอบ)
ราคาต่อตารางเมตร - xxx บาท/ตรม.
พื้นที่ใช้สอย - 600 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินที่ต้องการ - ขนาดที่น้อยที่สุด หน้ากว้าง 42.00 เมตร / ลึก 20.00 เมตร
- ขนาดแนะนำ หน้ากว้าง 50.00 เมตร / ลึก 28.00 เมตร
รายละเอียด

แบบมาตรฐานเรือนแถวชั้นประทวน ปรับมาจากแบบรูปรายการเดิมที่ ม.09/52, 9047/51, ม.09/33ก. เป็นแบบเรือนแถวที่สร้างทั่วทั้งประเทศตามโครงการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2552

 

ตัวอย่างอาคาร
 • ...
 • หมายเหตุ ...
   
  ผังพื้นรวมชั้นที่ 1
  ประกอบด้วย - ห้องพักสิบหน่วย - ที่จอดรถด้านหน้า และลานซักล้างด้านหลัง
           
           
  ผังพื้นชั้นที่ 1 (ขยาย)
  ประกอบด้วย - ห้องพักผ่อน - ห้องน้ำ
           
       
  ผังพื้นชั้นที่ 2 (ขยาย)
   
  ประกอบด้วย - ห้องนอน - โถงบันได
           
       
  รูปด้านอาคาร
           

  ดาวน์โหลดแบบย่อ|กลับไปสารบัญแบบ