กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

Pic 1

การของบประมาณ

เมื่อพื้นที่ในการทำงานปัจจุบันมีไม่เพียงพอ หรือมีความต้องการพิเศษต่างๆ เกิดขึ้น มีความจำเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้าง

ทางกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ พธ. ได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับขั้นตอนนี้

เราจึงได้สรุป และรวบรวมขั้นตอนต่างๆ ไว้ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายใน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

more

Pic 2

อยากได้สิ่งก่อสร้าง เริ่มต้นอย่างไร?

สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการก่อสร้างอาคารสักหลังคือ

"งบประมาณ" "ที่ดิน" และ "แบบรูปรายการ"

ทั้งสามสิ่งนี้ จำเป็นต้องทำไปด้วยกัน

องค์ประกอบการได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ขั้นตอนการตัดสินใจ (คลิกตรงนี้)


Pic 2

การได้มาซึ่ง "ที่ดิน"

สำหรับหน่วยงานที่มีพื้นที่ในความครอบครองของตัวเอง มีพื้นที่ว่าง่ และกว้างเพียงพอ ที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ ซึ่ง

You can remove any link to our websites from this template you're free to use the template without linking back to us. Don't want your boss to know you used a free website template ;) .

If you're having problems editing the template please don't hesitate to ask for help on the forum.

Pic 2

การได้มาซึ่ง "แบบรูปรายการ"

ได้จากรูปรายการ

แบบมาตรฐาน

ประมาณราคา

You can remove any link to our websites from this template you're free to use the template without linking back to us. Don't want your boss to know you used a free website template ;) .

If you're having problems editing the template please don't hesitate to ask for help on the forum.

Pic 2

การได้มาซึ่ง "งบประมาณ"

ได้จากรูปรายการ

แบบมาตรฐานท

ประมาณราคา

You can remove any link to our websites from this template you're free to use the template without linking back to us. Don't want your boss to know you used a free website template ;) .

If you're having problems editing the template please don't hesitate to ask for help on the forum.

 

You can remove any link to our websites from this template you're free to use the template without linking back to us. Don't want your boss to know you used a free website template ;) .

If you're having problems editing the template please don't hesitate to ask for help on the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามบ่อย / ตอบบ่อย

Pic 6

Even more websites all about website templates on Just Web Templates.

more

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Pic 7

- สำนักงบประมาณ

- กองการเงิน

If you're looking for beautiful and professionally made templates you can find them at Template Beauty.

more